تبلیغات
روزنوشت بیکاری ... بهترین شغل دنیا بیکاریست ...بیکاران 2010 - 9 بهمن 1391
دوشنبه نهم بهمن 1391  ساعت 07 و 48 دقیقه و 09 ثانیه
توسط: رضا الف

از چهاردهم اردی بهشت نود و یک تا امروز که وسط زمستان بی خاصیت نود و یک و بعبارتی دوشنبه نهم بهمن نود و یک خورشیدیست چیزی ننوشته ام. با نهایت بی جراتی دلیل این کارم را باید وضعیت حاکم بر کشور اعلام کنم. چنانچه بخواهم چاخانم پاخان بنویسم که روزنامه ها هر روز این کار هارا انجام میدن.اگر بخوام قربان خاکپای جواهر اسای برخی دیگر شوم که در توانم نیست و تمایلی به این امر ندارم. و خصوصا که اگر بخواهم وقایعی که به ذهن این حقیر میرسد برای خودم و تعداد بسیار معدودی از کسانی که شاید خواننده این وبلاگ باشند چیزکی بنویسم یقینا سر از ناکجا آباد درخواهم اورد.

فلذا یا باید سکوت پیشه کرد و با بیکاری خود صفا نمود ویا اینکه دست از جان شسته چیزهایی نوشت که حداقل دستمزدش سربه نیست شدن بخاطر هیچ و پوچ است.... اما چرا اینک توبه شکستم و دست به قلم بردم ( به کیبرد ) ؟ ! برای اینکه میتوان خسته از تکرار ایام بیکاری که همه روزگار عمر بی برکتم را در بر گرفته چیزهایی بنویسم که بیشتر مایه سرگرمی هستند. چند مدتی بود که فیسبوک را باید با صد خون دل و نیروی لایزال فیلترشکن باز نموده وارد جریان معمول آن میشدیم.چون راه بسته بود حتی اگر خواب برخود حرام کرده و هزینه ها میدادیم باید واردش میشدیم تا بدانیم چیست که محروممان میکنند؟؟؟؟؟؟

تا امروز که دوستی از دوستان خبر اورد که قیسبوک رفع فیلتر شده و بدون فیلترشکن میتوان و.اردش شد !!!!!!!!!!!!!! از شدت تعجب دهانم سه متر باز شد و با هیچ گیره ای و قفل و بندی نتوانستدنی که این دهان را به بستن از تعجب وادار نمایم. با کمال حیرف وارد شدم و دیدم قصه درست است و بدون فیلتر شکن میتوانم وارد آن شوم. بیکباره آنچنان خیالم راحت شد که فیس بوک را برای اولین بار بستم و چو.ن جایی برای گشت و گذار نیافتم بفکرم رسید به این وبلاگ قدیمی خویش سری بزنم.

با خود چنین می اندیشم که اگر از روز اول این سایت و باقی آنها فیلتر نبودند این چنین حریص بودیم که بهر صورت ممکن بازش کنیم و ببینیم چه در آن است که باید دیده و خوانده شود؟

مدیریت قلوب اگر چند وجه داشته باشد به یقین یکی از وجوهاتش همین است که هرچه محدودتر شود تمایل برای رفتن بسویش بیش و بیشتر میشود.و ای کاش مدیرانی که بدون سرکوب و منکوب نمودن اشخاص به این وجه خاص تفکری و تاملی بیشتر مینمودند.

یکی دو سه چند سال پیش از این وبلاگ نویسی بسیار خصوصا بین اهالی محترم بیکار که اینک از بیست میلیون نفر بیشتر شده اند بسیار شایع بود. تا اینکه فیس بوک را بستند و فیتیله اش را پایین کشیدند و همه راه تقلب برای ورود بدان را یافته دست از وبلاگ نوشی کشیدند. بگمانم این روزها وبلاگها دوباره جریان طبیعی خود را باز پس گیرند. مگر اینکه حضرت فتا چونان ستار خان بهشتی سربه نیستمان نکند که مجبور شوند در وبلاگهایی بنویسند که نهایتا فیلتر میشوند و با فیلتر شکن میتوان بازش نمود و خواندش. براستی که مدیریت امر مهمیست. مدیریت مهم است به هر کس ندهندش .........


  • آخرین ویرایش:-
آخرین پست ها
منبع : خدمات وبلاگ نویسان جوان          www.bahar-20.com رفتن به بالای صفحه