تبلیغات
روزنوشت بیکاری ... بهترین شغل دنیا بیکاریست ...بیکاران 2010 - چرندیات بیکاریه
چهارشنبه سیزدهم مرداد 1389  ساعت 13 و 58 دقیقه و 09 ثانیه
نوع مطلب: (لطایف الحیل ،) توسط: رضا الف

صدبار خواستم که نخواهم نشد که نشد.هزار بار خواستم که بخواهم شد که باز هم نشد.نتیجه اینکه نمیشود.ول کن وقتیکه قسمت نیست بشود.

خواستم هنری آموزم که پیزی گشادی طلبید و مجوز " شرف صدور نیافت . معمولا با اسم پروژه شروع به کاری میکنم. فی المثل پروژه مطالعه کتابهایی که خریده ام ولی هنوز نخوانده ام.و شروع میکنم به انجام پروژه . اما معمول روزگار چنین است که حداکثر یک سوم الی نیمی از راه را بیشتر نرفته ام که مواجه با امرو غیر مترقبه میشوم.و مجبور میشم خودم بخودم شکست پروژه را اعلام نمایم.

علتش نه فقط گشادی پیزی است !!!!!! بلکه شرایط روانی بحدی شیر تو شیر است ( همان خرتوخر خودمان ) که از ادامه پروزه انصراف میدم.

مشکل اساسی در روزگار ما ناراحتی های روحی - روانی ست .شاید سابقا نوشته باشم اینرا .نمیدانم اما مجددا مینگارمش که سرانه مصرف داروهای روانی در کشور سی سال پیش کمترین در جهان بود و اینک بیشترین در دوجهان است !!!

اینرا از یکی از اطبا شنیدستم که در اقصای غور ...

گاه چنین میاندیشم که بود و نبودم من و تو چه اثری بر این دنیا مترتب میکند؟ ولی میل به پوچگرایی ندارم.مردمان نمیدانند که چه فشارهای روانی باید تحمل کرد. کافیست رگ خود بزنیم. هزار و اندی انگ و بلا انگ به پیشانی آدمی میچسبانند. از جمله ناتوان بود ... ضعیف بود... معتاد بود... و الخ

جز سوختن و ساختن راهی نیست. انها نیز که دستشان کاری برمیاید از ابهت مرده پرستیشان دست بهیچ کمک نمی یازند.تا وقتی که فوت نمودیم انگه فیلشان یاد هندسون میکنه. مثل این خواننده ای که جدیدا مرحوم شد. تا زنمده بود کسی نمیگفت اهای عامو خرت به چند... و حالا که از این دنیای فانی رحلت نموده اند سی دی و کاستهایشان نایاب شده !!!

خدایا چنان کن تو پایان کار ....... که تا واپسین دم نباشیم محتاج کار

یعنی خدایا نیازمندمان مکن که از فرط بدبختی دست جلوی ناکسان بگیریم و درخواست چار قران و صنار سی شاهی بجهت رفع حوائج دنیوی نماییم. قناعت میکنیم ولی شرف بیکاری را به دست درازی کردن از نامردمان ملکوک نمیکنیم.تا یار چه خواهد و میلش به چه ( یا به که ) افتد . خودم نفهمیدم چی نوشتم .شما اگر فهمیدید دمتان گرم و اگر نفهمیدید  مهم نیست.بیکاری اذهان آدمیان را مخطط میکند.پس اگر عملی غیر معمول از بیکار جماعت سر زد تعجبی ندارد چرا که ذهنش تخماتیک عمل نموده از فرط سالیان طولانی تحمل بیکاری...


  • آخرین ویرایش:-
آخرین پست ها
منبع : خدمات وبلاگ نویسان جوان          www.bahar-20.com رفتن به بالای صفحه