تبلیغات
روزنوشت بیکاری ... بهترین شغل دنیا بیکاریست ...بیکاران 2010 - ازین گوگل خاک بر سر چه بگویم که دگر حوصله ای نیست !!!
دوشنبه بیست و ششم بهمن 1388  ساعت 06 و 56 دقیقه و 25 ثانیه
نوع مطلب: (لطایف الحیل ،) توسط: رضا الف

گاهی اوقات نیاز میشود که در یاهو یا توی این گوگل خاک تو سر بخواهیم یک آدرسی درست کنیم.کلماتی بعنوان آی دی باید نوشت که معمولا مورد پذیرش قرار نمیگیرند.این یعنی اینکه کسی با این ادرس وجود دارد. حالا بیا و به همان آی دی که مقبول طبع گوگل واقع نشده ایمیلی بزن.

خواهد گفت چنین آدرسی موجود نمیباشد !!!!!!!!!!

بدتر از همه اینکه برای ساخت آی دی ... یعنی همان قسمت ماقبل @ باید حروفی در هم ریخته را در مستطیل پایینش بنویسیم.

من هنوز نفهمیدم چرا این حروف و بعضا اعداد چرا تا این حد باید کج و معوج و در هم ریخته باشند؟حالا اگر حروف را مثل بچه آدم بنویسند چه میشود؟برای ساخت یک آدرس در این گوگل خاک بر سر ورقلمبیده چیزی در حدود دوساعت تمام وقتم صرف این شد که حروف را بتوانم تشخیص بدهم و در آنجای بنگارم.که البته نشد و این حوصله تمامیت خواه از من روی برتافت و منهم همه را محذوف کرم خویشتن کردم...

آن کثافت که چنان حروفش هست در به گل .......... اسم مزخرفش را بنهاده اندش به گوگل

هر که خواهد یک اکانت سازد بهر خویش ................هر دو پایش میرود چون خر به گل

دانم این شعر فی البداهه ست شاعران ..............لاکن از خنده نیفتی بر زمین "افتی به قل

گاف گوگل گه خوردن است تو گاف مده ..............واو او وراجی است از حرف مفت و حرف دل

گاف دوم باشدش گوزیدن زیر بار زندگی ............ لام آخر لفت و لیس و پرت و پیس خل و چل

گه خوردن و وراجی و گوز با لفت و لیس ............. گشته نامی بهر این نامردمان " اهل گوگل

ای رضا " یا حق بگو یاهو بساز و فیس بده .......... یاهو مسنجر را دعا کن تا نمانی توی گل

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

در یک وبلاگ با مطلبی جالب برخوردم.زمانی از حساب و ریاضی میدانستم اینرا که دودوتا میشود پنج تا ... بیش از این از ریاضیات اطلاعی نداشتم و نمیدانم امروز چند تا میشود... با اینحال مطلب مشاهده شده در این وبلاگ نظرم را جلب کرد که یک کپی جانانه از آن گرفتم تا به سمع و نظر بیکاران گرامی برسانم. شاید دقایقی از وقت بی ارزش شما بیکاران را پر کند.

ضربهای جالب ریاضی :

1 x 8 + 1 = 9
12 x 8 + 2 = 98
123 x 8 + 3 = 987
1234 x 8 + 4 = 9876
12345 x 8 + 5 = 98765
123456 x 8 + 6 = 987654
1234567 x 8 + 7 = 9876543
12345678 x 8 + 8 = 98765432
123456789 x 8 + 9 = 987654321

 


1 x 9 + 2 = 11
12 x 9 + 3 = 111
123 x 9 + 4 = 1111
1234 x 9 + 5 = 11111
12345 x 9 + 6 = 111111
123456 x 9 + 7 = 1111111
1234567 x 9 + 8 = 11111111
12345678 x 9 + 9 = 111111111
123456789 x 9 +10= 1111111111

 


9 x 9 + 7 = 88
98 x 9 + 6 = 888
987 x 9 + 5 = 8888
9876 x 9 + 4 = 88888
98765 x 9 + 3 = 888888
987654 x 9 + 2 = 8888888
9876543 x 9 + 1 = 88888888
98765432 x 9 + 0 = 888888888
 


1 x 1 = 1
11 x 11 = 121
111 x 111 = 12321
1111 x 1111 = 1234321
11111 x 11111 = 123454321
111111 x 111111 = 12345654321
1111111 x 1111111 = 1234567654321
11111111 x 11111111 = 123456787654321
111111111 x 111111111=123456789 87654321


 

منب ع :http://majid.loxblog.com/post30.php


  • آخرین ویرایش:-
آخرین پست ها
منبع : خدمات وبلاگ نویسان جوان          www.bahar-20.com رفتن به بالای صفحه